Jump to Navigation

Ösztöndíj

2009. szeptember 07.

v

vAlapítványi hozzájárulás csökkentése szociális helyzet és tanulmányi teljesítmény alapján 8-12. osztály

A pályázók köre: Az iskola minden olyan tanulója, aki a megelőző évben bizonyítványt szerzett

A pályázati keret: A Kuratórium döntése alapján a költségvetésnek megfelelően

A pályázat beadásának határideje: 2009 szeptember 15-e.
A döntés határideje: 2009 október 15-e.

A pályázatnak tartalmaznia kell: Az előző év végi bizonyítványának másolatát, a szülők adóbevallásának másolatát, a lap alján található adatlapot kitöltve. A pályázatot lezárt borítékba kérjük leadni Pécsi Editnek, a gimnázium titkárságán.

(A család jövedelmi viszonyairól a 110 000 Ft/fő feletti kategóriában sem nyilatkozatot, sem adóbevallást nem kérünk!)

A pályázatot elbírálják:
Szociális kategória jóváhagyása - Iskolaszék

A pontos összegek meghatározása a megadott táblázat alapján - mindenkori főigazgató, pedagógiai igazgató, szervezeti igazgató

A megítélhető összegek a szociális döntést követően fennmaradt alapítványi hozzájárulás százalékában:

                               
Tanulmányi/Szociális
65000 Ft/fő alatt

65000-110000 Ft

1100000 Ft/fő felett
Két egymást követő évben kitűnő
100 %
30-45 %
20-30 %
Kitűnő
45-70 %
25-40 %
15 %
1-2 négyese van
30-45 %
20-30 %
10 %
3-4 négyese van
15 -30 %
10 %
0 %
5-6 négyese van
10 %
0 %
0 %
Név:………………………………………………….
Osztály: ………………………
Tanulmányi eredmény az év végén: ……………………….

A következő sort csak akkor töltse ki, ha gyermeke tanulmányi eredménye kitűnő volt 2008/2009-ben!

 A 2007/2008-as tanévben átlaga: …………………

A család egy főre jutó havi nettó jövedelme beleértve a családi és szociális támogatást, ösztöndíjat, a más egyéb önálló tevékenységből származó jövedelmet is.

…………………………... Ft
A közölt adatok a valóságnak megfelelnek:
2009.09.                                                                                                  Szülő

Hiányos, és határidőn túl érkezett pályázatot nem áll módunkban elfog

by Dr. Radut.