Jump to Navigation

Gazdasági alapismeretek - POP (Varga Péter)

2009. szeptember 07.

 A Gazdasági alapismeretek-POP tantárgy keretében az életünk során felmerülő gazdasági döntések meghozásához szükséges alapismereteket sajátítjuk el.

A tananyag a Magyar Nemzeti Bank és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány Pénzügyi Oktatási Programjára épül, mely az alábbi egységekből áll:
I.Útra kelünk
II.A mindenható pénz
III.Akik gazdálkodnak – A háztartások gazdálkodása
IV.Akik gazdálkodnak – A vállalatok
V.Akik gazdálkodnak –  Az állam
VI.A pénzpiac mindenkit összeköt
VII.Mérlegelj és dönts!
Az értékelés módja:
Minden egység után témazáró dolgozatot írunk.
Az év során több alkalommal kell rövid esszét beadni.
Kötelező a részvétel a POP program központi versenyének internetes fordulójában. Ennek formája csapatverseny, összesen 4*2 óra előre tervezhető elfoglaltsággal. A csapatoknak minden fordulóban minimálisan 65%-ot kell teljesíteniük.
Lehetőség van a pluszfeladatok végzésére, mellyel a témazárók átlagolása által kialakított jegyet lehet eggyel fölfelé módosítani.
A tananyag megtalálható a www.penziskola.hu webcímen.

by Dr. Radut.