Jump to Navigation

Héber nyelv

2009. szeptember 06.

Tantárgy: Héber nyelv

Évfolyam: 10.
A tanév tantárgyi célja,fejlesztendő képességek:
a nyelvi készségek egyenletes fejlesztése:
- olvasott szövegértés,
- nyelvhelyesség,
- hallott szövegértés,
- íráskészség,
- beszéd.
Ebben az évben lehetőségünk nyílik arra, hogy a nyelvtanulás területeit bővítsük, s lehetőséget biztosítsunk a tanulók számára, hogy mélyebben és szerteágazóan megismerkedhessenek a héber nyelv mai, élő izraeli kultúrájával. Az élő izraeli kultúrával való találkozásra az iskolai nyelvórákon azért is van különösen nagy szükség, mert Magyarországon az élő héber nyelv gyakorlására – más idegen nyelvekkel szemben -, igen minimális lehetősége van tanulóinknak, beleértve azt a komoly hiányt is, ami bármilyen modern héber nyelvű anyaghoz, mint könyvekhez, filmekhez, újságokhoz vagy televíziós műsorokhoz való hozzáférést jelenti. Hogy az élő nyelvi kultúrával való ismerkedést minél hasznosabbá és élvezhetőbbé tegyük a diákok számára, a 10. évfolyamon, heti 1 órában anyanyelvi tanárt biztosítunk a csoport számára. Természetesen mind 10.-ben, mind az azt megelőző években, a tananyagban önmagában is megjelenik a nyelv kultúrájával való találkozás, azzal a lényeges különbséggel, hogy a hangsúlyt a klasszikus értelemben vett nyelvtanulásra helyezzük.
Számonkérés: szódolgozat, szóbeli feleletek, írásbeli beadványok,  kisebb nyelvtani felmérők, fordítási gyakorlatok folyamatosan a tanév során.
Tananyag:
Chayat-Israli-Kobliner: Ivrit min haHatchala I-II; Academon (fénymásolat + a tankönyv hanganyaga)


by Dr. Radut.