Jump to Navigation

Judaisztika

2009. augusztus 30.

A 10. évfolyam

Általános tudnivalók:

A tanévet négy ciklusra osztjuk, az intenzív szakaszoknak megfelelően.

Cél: megismerni a Szóbeli Tant, illetve a korábban tanultak segítségével megismerni a zsidó történelem posztbiblikus időszakát.

Módszerek: szövegolvasás, jegyzetelés, órai megbeszélés, diákelőadás


Minden ciklusban négy e-college feladatot kell megoldani. A feladatokat az órák neve melletti HF jelzés mutatja, például: HF - időszámítás. A feladatokra pontot lehet kapni (feladatonként tízet), és minden ciklus végén a pontok jegyekké konvertálódnak. A feladatok beadási határideje az aktuális ciklus utolsó órájának napja.

Első ciklus: 0-10:1; 11-15:2; 16-20:3; 21-25:4; 26-30: 5, az esszétéma nem számít bele

Utána: 0-15:1; 16-22:2; 23-28:3; 29-34:4; 35-40: 5

Minden ciklus végén témazáró dolgozatra kerül sor a tanórán. Ha a félév mindkét témazárója elégtelen, akkor a félévi jegy is az. Tavasszal ez értelemszerúen bukást jelent.

Van éves esszé is, ha év végén jeles osztályzatot szeretnél: 1. CIKLUS Ált inf. Határidő: a negyedik ciklus KÖZEPE,  Az év végi jeles osztályzat feltétele az esszé.

(Minimum 3 oldal törzsszöveg (7500 leütés), ebben nincsen benne a címlap és az irodalomjegyzék.)

Jegyek e-college-ban, itt csak a féléves és az év végi értékelés lesz megtalálható.

Jó munkát.

Dov

by Dr. Radut.