Jump to Navigation

testnevelés fiúk

2009. augusztus 29.

A tanév tantárgyi célja:
Felkészülés az általános fizikai teherbíró-képességet mérő teszt /Hungarofit/ feladatainak felmérésére. Az alapsportágak szabályainak és technikai elemeinek ismerete, megbízható alkalmazása a sportjátékokban.
Fejlesztendő képességek:
A tanulók alapvető fizikai /erő, gyorsaság, állóképesség/, illetve koordinációs /mozgásügyesség, egyensúlyozás, összetett mozgásfeladat megoldások/ képességeinek fejlesztése.
Tananyag
Kézilabda: Átadások és átvételek mozgás közben. Kapura lövés helyből és mozgásból. A kapus játéka. Területvédelem (6+2:5+1) A védelem fellazítása adogatással. Bejátszások. Labdarúgás: Álló és mozgó labda rúgása, megállítása. Fejelés helyben és mozgás közben. Kapura lövések. Ötletjáték.
Kosárlabda: Egy- és kétkezes átadások. Labdavezetés. Kosárra dobás álló helyzetből és leütéssel. Kettős, hármas lefutások. Emberfogásos védekezés. Ötletjáték.
Röplabda: Alsó egyenes nyitás. A labda továbbítása alkar-és kosáréríntéssel. Játékelemek gyakorlása csökkentett játéktéren (3:3) elleni játék. Játék könnyített szabályokkal
Atlétika: Fokozó és vágtafutások. Iramfutások. Térdelőrajt. Váltófutás. Távolugrás guggoló technikával. Magasugrás ollózó vagy homorított technikával.
Torna: Előkészítő gyakorlatok. Célgimnasztika. Kézenátfordulás oldalt. Tarkó és fejbillenés. Fejállás. Kézállásban megállási kisérletek. Mérlegállás. Összefüggő gyakorlat. Guggolóátugrás.
Számonkérés: szeptemberben és májusban helyből távolugrás felmérése
                        távolugrás felmérése
                        30 m-es vágtafutás felmérése állórajttal.
                         labdarúgás tananyag bemutatása
                         októberben és májusban 2000m állóképességi futás felmérése
                         kosárlabda tananyag bemutatása
                         novemberben és márciusban medicinlabda dobások felmérése
                         kézilabda tananyag bemutatása                     
                         decemberben és áprilisban has- hát- karizom erejének felmérése.
                         januárban magasugrás felmérése
                         röplabda tananyag bemutatása
                         februárban talajtornaelemek bemutatása
Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenység: a tanuló képességeinek megfelelő színvonalú órai aktív, pontos és fegyelmezett munkavégzés.
A számonkérés értékelési szempontjai az Oktatási Minisztérium által kiadott „Útmutató a tanulók fizikai állapotának méréséhez” című kiadvány alapján, életkornak és nemeknek megfelelően történik figyelembe véve a tanulók egyéni képességeinek színvonalát, órai munkához való hozzáállását, fejlődésének mértékét.
by Dr. Radut.