Jump to Navigation

Spanyol

2009. augusztus 28.

A spanyol nyelv tanításában alapvető szempont, hogy a nyelvvel mint kommunikációs eszközzel ismerkedjenek a tanulók. Fontos, hogy a tanulók képesek legyenek gondolataikat, érzéseiket, javaslataikat, véleményüket kulturált formában spanyol nyelven is kifejezni. A nyelvtanítás során kezdettől fogva nagy hangsúlyt kap a négy alapkészség (beszéd, hallás utáni szövegértés, olvasás, írás) tanítása és elmélyítése. A tantárgy jellegéből adódóan a tanórákon nagy szerepet kap a csoport- és pármunka, ezzel is több lehetőséget teremtve az egyidejű interakciókra. A spanyoltanítás kimeneti célja a használható és önállóan továbbfejleszthető nyelvtudás, illetve a középszintű érettségi vizsgára való felkészülés. A differenciált tanítás eredményeként lehetőség nyílik emelt szintű nyelvi érettségire vagy középfokú nyelvvizsgára való felkészülésre is. További hagyományteremtő programok keretében a tanulók betekintést kapnak a spanyol nyelvi kultúrába. A nyelv tanulásának szerves része a rendszeres házi feladat és a folyamatos értékelés. Az évfolyamokra lebontott információk az elektronikus naplóban olvashatók.

Hogy működik a spanyol óra?
• Az spanyol óra a Sueña könyv nevűt használjuk.
• Fix párban dolgoznak havonta.
• Négy osztályzat csoport van: a) szerdai gyakorlás, házi feladat, és hogy legyen könyve mindig, b) blogot elkészítés, kijavítása és prezentációja, c) e-college-on: gyakorlás és havi vizsga, d) szóbeli képesség.
• A négy jegyekből egy havi átlag jegy lesz. És az átlag havi jegyekből lesz az év végi jegye.
• Az e-naplóban és a moodle-ben minden jegy lesz százalék formában. Csak a havi, a félévi és az év végi jegyek 1-től 5-ig, ami az e-naplóban tálalhatnak. 

Diák feladatai

by Dr. Radut.