Jump to Navigation

"Itt áll a ház!

2019. február 05.

..szabadon, könnyen, mint a gondolat!"


Bicskei Éva, a Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteményének vezetője mutatta be az MTA épületét kívül és belül is. Éva részletesen elmesélte az épület történetét az 1825-ös országgyűléstől, gr. Széchenyi István és társainak felajánlásától kezdve egészen napjainkig. Láthattuk a Dísztermet, a Felovasó termet, a Képes termet, illetve a Keleti Gyűjtemény 1-2 kincsét is megmutatták nekünk. Itt a Kaufmann-Gyűjtemény tartogatott néhány meglepetést számunkra.

A gyűjtemény három részre tagolódik: (a) kódexek és kéziratok, (b) geniza-töredékek, (c) nyomtatott könyvek. "Kéziratok 594 számmal, melyek a héber irodalom összes ágaira és korszakaira terjednek" – mondja Goldziher Ignác, köztük számos egészen ritka értékű darab. Ilyen az A. 280 jelzetű filozófiai munka héberbetűs arab nyelven, Kitáb al-muhtavi címmel, Júszuf al-Baszír műve a XI. századból, vagy az A. 50 jelzetű Misna-kódex


by Dr. Radut.