Jump to Navigation

Múlt

2012. október 20.

A TehetségHáz október 18-án tartotta idei első klubnapját. Az előző évben bevált programok mellett több újdonsággal találkozhattak a klubtagok és a meghívottak.


Ilyen újdonság volt, hogy magát az eseményt a tagság ren-dezte, így vendéglátó szerepben is tevékenykedtek a tehetségházas diá-kok, az előadások előtt a feladatot magukra vállalók már buzgón készítet-ték a megszokott szendvicseket. A tavalyi rendszer szerint idén is három téma köré szerveződnek az összejövetelek, ezek a tagság döntésének megfelelően: a múlt, jelen, jövő. A múlt hívószavához kapcsolódóan Pász-tor Dániel előadásában az ókori Kelet kultúrájában kalandozott, irodalmi párhuzamokat keresve. Nagy Mihály Kipling néhány művén keresztül azt mutatta be, hogy a világ nagy történései hogyan fonódhatnak össze egy író személyes sorsával, és ezek a hatások hogyan érhetőek tetten az író munkásságában.
Fekete Flórián, mint új tag, bemutatkozó előadásában igen aktuális kér-désről értekezett: az Egyesült Államok néhány elnökéről tartotta előadá-sát, az elnökválasztás kérdését is érintve.
Újdonságként a tavaly jelölést kapott diákok idén klubtagságot kaptak, és örvendetesen nagy létszámban jelentek meg a klubnapon. Hasonlóan új elemként, a diákok értékelési rendszert dolgoztak ki, amely fontos és ta-nulságos visszajelzést adhat minden részvevő számára.
A következő klubnapunkat november 22-én tartjuk.


by Dr. Radut.