Jump to Navigation

Folytatódik Balázs Gábor előadás-sorozata a Bálint Házban!

2015. szeptember 09.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt Balázs Gábor előadás-sorozatára: A zsidó hagyomány változó etikája és a modern világ - Bevezetés a zsidó filozófiába és a zsidó értékekbe.
Kezdés szeptember 10-én csütörtökön.

Balázs Gábor programja ebben az évben is folytatódik. Idei témánk az lesz, hogy vajon releváns marad-e a bibliai és talmudi, tehát ókori alapokon nyugvó zsidó hagyomány erkölcsisége a modern ember számára. A pre-modern korokban élt emberek számára erkölcsi szempontból meghatározó volt a hagyomány tekintélye és a közösséghez tartozás szabályai. Vajon a „tiszta ész” autoritását elfogadó és önmagát független individuumnak tekintő modern ember tud még tanulni valamit élet és halál, szexualitás, egyén és közösség, tudomány és morál kérdéseiben a zsidó hagyomány erkölcséből. Az előadások klasszikus és modern zsidó források közös elemzésére és megvitatására épülnek. Noha a témák összefüggenek, de az egyes előadások önmagukban is érthetőek. A részvételhez nem szükséges előképzettség. Az előadásokat Dr. Balázs Gábor eszmetörténész tartja, aki képzettségét elsősorban izraeli egyetemeken szerezte.
 
 
 
E kurzust többek között az különbözteti meg számos más bevezető tanfolyamtól, hogy célja még rejtve sem a hittérítés. Az előadások a tudományos ismeretterjesztés igényével lépnek fel, források interaktív tanulmányozására épülnek és végig nyitott párbeszédet biztosítanak a résztvevők számára. Az előadássorozat különleges jellegénél fogva élvezhető azok számára is, akik már rendelkeznek háttérismeretekkel, de azoknak is, akik még csak most kezdik az ismerkedést a zsidó hagyománnyal.
 
 
 
 
TEMATIKA ✡ DÁTUMOK
 
1. Tóra és erkölcs: létezhet-e Istentől független, autonóm erkölcs a zsidó hagyomány szerint? (válogatni) ✡ 2015.09.10.
2. Az emberi élet: érték vagy csillagpor? (szerkeszteni) ✡ 2015.09.17.
3. A zsidó Imitatio Dei ✡ 2015.10.08.
4. Zsidó bűnök és erények ✡ 2015.10.15.
5. A zsidó etika és a kapitalizmus szelleme ✡ 2015.10.22.
6. Hogyan döntsünk erkölcsi kérdésekben? ✡ 2015.10.29.
7. Szó elszáll? A zsidóknál nem. ✡ 2015.11.05.
8. Az én testem – az én tulajdonom? A szervadományozás problémája ✡2015.11.12.
9. Az én életem – vagy nem? Az öngyilkosság kérdése ✡ 2015.11.19.
10. A halálbüntetés és a zsidó hagyomány ✡ 2015.11.26.
11. A család – mindenek előtt? A józan ész előtt is? ✡ 2015.12.03.
12. A vágy etikája – fogalmi ellentmondás? ✡ 2015.12.10.
13. A házasság: a képzelet győzelme az értelem felett ✡ 2015.12.17.
14. A második házasság: a remény győzelme a tapasztalat felett – a zsidó válás etikája ✡ 2016.01.07.
15. A zsidó hagyomány és a homoszexualitás ✡ 2016.01.14.
16. Gyermekáldás – isteni ajándék?! ✡ 2016.01.21.
17. Abortusz, az értéksemleges állam mítosza és a zsidó hagyomány ✡ 2016.01.28.
18. Patriarchális hagyomány – menthetetlen hímsovinizmus? ✡ 2016.02.04.
19. A halálhoz való jog – az eutanázia kérdése ✡ 2016.02.11.
20. Egyén és közösség ✡ 2016.02.18.
21. Létezik igazi haza? És ha igen, hol? ✡ 2016.02.25.
22. Közösségi felelősség 1: A zsidó jótékonyság ideálja – Gmilut chászádim ✡2016.03.03.
23. Közösségi felelősség 2: Terror és a foglyok kiváltásának kötelessége ✡2016.03.10.
24. Közösségi felelősség 3: Kinek adjunk és hogyan – Cedáká ✡ 2016.03.17.
25. Az önfenntartás zsidó ideálja – létezik? ✡ 2016.03.24.
26. A zsidó etika és a nem zsidók ✡ 2016.03.31.
27. Izrael és a terror elleni harc etikája ✡ 2016.04.07.
28. Zsidó kötelességek és a természet ✡ 2016.04.14.
29. Zsidó kötlességek és az állatok ✡ 2016.04.21.
30. Mindaz, ami kimaradt! ✡ 2016.04.28.
 

by Dr. Radut.