Jump to Navigation

Párhuzamos művészeti szakképzés


Milyen előnyökkel jár a párhuzamos művészeti szakképzés?

A munkaerőpiacra történő belépéskor csak előnyt jelenthet, hogy diákjaink az érettségivel együtt szakmai vizsgát is szerezhetnek.

Tanulóink három éven keresztül művészeti alapozó képzésben részesülnek, ahol megismerkednek a népművészet, művészettörténet, rajz-festés, betűrajz tananyagával. Ezután lehet dönteni arról, hogy milyen művészeti irányba szeretnék folytatni tanulmányaikat. A képzés során az elvégzett modulokkal (tananyagegységekkel) kredit pontokat lehet gyűjteni, amelyek lehetővé teszik az egymáshoz közel álló szakok közötti váltást is.

Mit is jelent ez? Minden szakmához megfelelő számú kredit tartozik, vagyis, hogy melyek azok a modulok, amelyek teljesítése szükséges a szakma elsajátításához. Így minden tanuló rendelkezik egy táblázattal, amelyben gyűjthetők a pontok. Ez alapján eldönthető, hogy az adott szakma elsajátításához még milyen pontok, modulok elvégzése szükséges.

Lehetőség van később is bekapcsolódni a képzésbe, hiszen az alapprogram mellett, eltérő évfolyamon is végezhető a művészeti képzés.

 
Szakképzés záró szakasza

A szakképzésben nappali, esti és levelező tagozaton, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében, az előtanulmányokat figyelembe véve és beszámítva a nálunk érettségizett, illetve más középiskolában tanulmányokat és érettségi vizsgát teljesítők vehetnek részt és a követelmények teljesítése után szakmai képesítő vizsgát tehetnek.


Szakmai program

Az intézmény művészeti és informatikai képzést folytat. A művészeti szakképzést a törvényi előírásoknak megfelelően a 9. évfolyamtól indítja az iskola párhuzamos oktatás keretében.

A művészeti és informatikai ismeretek elmélyítése, felkészítés a szakmai vizsgára valamint a felsőfokú tanulmányok folytatására.

Képzési specialitások

Azok a tevékenységek, amelyek hozzájárulnak a gyermek harmonikus személyiség-fejlesztéséhez. E tevékenységek egyrészt a kötelező tananyag elsajátítása mellett többletlehetőségeikkel az iskola profilját is meghatározzák, másrészt biztosítják az önálló választás következtében egy-egy területen az elmélyülés lehetőségét, az alkotás sikerélményét, a tehetség kibontakoztatását és a személyiségfejlődéshez az újabb szervezeti keretet.
 

Művészeti szakképzés

A kiemelt óraszámú művészeti képzés a gimnáziumi illetve a szakközépiskolai évek alatt elsősorban a személyiség formálásának és az önálló érdeklődés kialakításának eszköze. Az erre épülő érettségi utáni szakmai képzés azonban már választott szakmájuk, leendő hivatásuk alapjainak – középfokú, emelt szintű – elsajátítását célozza. Ezért erre a szakképzési programra már csak olyan alapismeretek és szakmai érdeklődés birtokában nyernek felvételt a diákok, amely lehetővé teszik, hogy ezt elvégezve a főiskolai-egyetemi felvételire valóban elhivatottsággal és felkészültséggel jelentkezzenek. A szakmai képzést követően a felsőoktatásba nem jelentkező, illetve oda felvételt nem nyert diákok olyan középfokú szakmai végzettséggel rendelkeznek, amely számos területen nyújt előnyös munkavállalási lehetőséget számukra.

A képzés struktúrája:

A szakmai képzés az OKM által jóváhagyott és kiadott központi tantervek alapján folyik. A szakmai elmélet és gyakorlat elsajátítása mellett fontosnak tartjuk az alaptantárgyak oktatását (pl.: művészettörténet, művészetelmélet, esztétika, művelődéstörténet), amelyek a fiatalok megalapozott és sokszínű tudását teszik lehetővé. Minden szakon kiemelt szerepet kap a rajz oktatása, illetve az egyre növekvő elvárásokhoz igazodva a számítógépes programok ismerete. A párhuzamos oktatás keretében az azonos tantárgyak, tananyagok elsajátítása után szakosodhatnak a diákok az érdeklődési körüknek megfelelően.

ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS /OKJ 54 211 01/

A szak rövid ismertetése

Az alkalmazott fotográfus képzés során iskolánk olyan fényképészeket képez, akik a képzés végén magas esztétikai színvonalon képesek különböző nyomda-termékekhez kapcsolódó fényképészeti megoldások kivitelezésére. A képzés során különböző fotózási feladatokat végeznek el a hallgatók: reklám, divat, műszaki és műtárgy fényképezési feladatokat, valamint könyv-, folyóirat illusztrációk, reprodukciók készítésével kapcsolatos, illetve fotóriporteri feladatokat.

GRAFIKUS /OKJ 54 211 09/

A szak rövid ismertetése

Diákjaink megismerik a mai kor követelményeinek megfelelő számítógépes grafikát, a kereskedelemmel és az iparral kapcsolatos konkrét megbízások teljesítését. A képzés végén a tanulók olyan átfogó művészi és művészettörténeti ismeretekkel rendelkeznek, amely képessé teszi tanulmányaik folytatására különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken.by Dr. Radut.