Jump to Navigation

TER-pályázat

2011. március 21.

2010-2011-es tanévre most pályázzatok!!

A Lauder Iskola Teljesítmény Elismerési Rendszere a 2011/2012-es tanévben

Intézményünk a 2011/12 tanévtől kezdve új Teljesítmény Elismerési Rendszert (továbbiakban TER) vezet be, amely egységes rendszerben kezeli mind a tanulók kiemelkedő teljesítményeit, mind a családok szociális helyzetét.

Célja, hogy elismerje, támogassa azon tanulókat, családokat, akik a Lauder Iskola által képviselt értékek bármely területén erőfeszítést tesznek, kiemelkedően eredményesek, és élve az iskola adta lehetőségekkel, tevékenységükkel — saját sikereiken túl — hozzájárulnak az Iskola céljainak eléréséhez, jó hírének öregbítéséhez.

A TER rendszer az Iskola filozófiájának gyakorlatban való megvalósítását többféle módon hivatott segíteni. A szülőkkel, családokkal együtt azt keressük a gyerekekben, miben jók, tehetségesek, s arra biztatjuk őket, hogy az adott területen nyújtsanak be pályázatot. Ez megteremti a lehetőségét annak, hogy tevékenységüket elismerő oklevéllel, esetleg díjjal is megerősíthessük. A megpályázható elismeréseket neves magyar zsidó személyiségekről neveztük el.

Beadási határidő: 2011. április 4.

Az ezt követően érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázatokat kinyomtatva, aláírva a központi titkárságra (EF.09.) kérjük leadni. (Pályázati űrlap)

A döntés az elismerésekről és a szociális támogatásokról: 2011. május 27.

A kiemelt díjak átadására 2011 őszén, az Újévi gyertyagyújtáson kerül sor.

Az elismerés formái:

 • ELISMERŐ OKLEVELET kaphatnak azok a pályázók, akiknek teljesítménye a bíráló bizottság tagjai szerint az adott területen elismerésre méltó, s akik további erőfeszítéseket is vállalnak. A kiadható elismerések számát nem korlátozzuk. Az oklevél tartalmazza az elismerés indoklását, az elutasítás okairól pedig szóban adunk tájékoztatást.  Egy évben csak egy területen kapható elismerő oklevél.

 • Az elismerést megszerző pályázók közül a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtók DÍJBAN részesülhetnek. Az odaítélhető díjak száma korlátozott, azokról egy felkért bizottság dönt. A díjazottak személyre szóló TÁRGYJUTALOMBAN részesülnek. A díjazottak előnyt élveznek a TehetségHáz tagjainak kiválasztásánál.

 • Az elismerést elnyerő tanulók szülei, amennyiben a család szociális körülményei ezt indokolják, és ezt a szociális űrlap kitöltésével kérvényezik, ANYAGI TÁMOGATÁSBAN, alapítványi hozzájárulás csökkentésben is részesülhetnek.

Az erről való döntést a TER bizottság az Iskolaszék bevonásával hozza meg.   Rendezetlen adóssággal rendelkező család nem részesülhet az elismerés mellett anyagi juttatásban. Az elismeréssel adható támogatás maximális összege a mindenkori alapítványi hozzájárulás 75%-a lehet, amelytől csak egészen kivételes esetben, főigazgatói engedéllyel lehet eltérni.  A főigazgató több éves támogatásról is dönthet.

A szociális űrlapon szereplő adatokat bizalmasan kezeljük.

A pályázatok értékelésének kiemelt szempontjai:

 • az elért teljesítmény, valamint bemutatásának hitelessége, mélysége
 • a bemutatott jövőkép realitása
 • a pályázat külső, formai megjelenése.

A pályázat elbírálásában részt vesznek:

 • az ajánlónak felkért pedagógusok
 • osztályfőnökök, mentorok
 • az iskola vezetősége
 • Iskolaszék (anyagi támogatás igénylésekor)

Elnyerhető díjak 2011 májusában:

 • Anna Margit-díj - Kiemelkedő képzőművészeti tevékenységért
 • Bánki Donát-díj - Kiemelkedő konstrukciós készségért
 • Hajós Alfréd-díj - A sport- és mozgáskultúra területén elért kiemelkedő eredményekért
 • Hevesy György-díj - A biológia területén elért kiemelkedő eredményekért
 • Kabos Gyula-díj - Kiemelkedő színészi tevékenységért
 • Kohn Sámuel-díj - A zsidó értékek magas szintű képviseletéért
 • Korda Sándor-díj - Kiemelkedő audiovizuális tevékenységért
 • Kőrösy Ferenc-díj - A kémia területén elért kiemelkedő eredményekért
 • Neumann János-díj - Az informatika területén elért kiemelkedő tevékenységért
 • Stein Aurél-díj - Az alkalmazott történettudományok területén elért eredményekért
 • Szabó László-díj - Kiemelkedő teljesítmény a szellemi játékok terén
 • Szenes Hanna-díj - Kiemelkedő közösségi érzékenységért
 • Szép Ernő-díj - Kiemelkedő irodalmi tevékenységért
 • Szilárd Leó-díj - A fizika területén elért kiemelkedő eredményekért 
 • Turán Pál-díj - Kiemelkedő matematikai teljesítményért
 • Vámbéry Ármin-díj - Kiemelkedő idegen nyelvi teljesítményért
 • Várhegyi György-díj - Általánosan kiemelkedő tanulmányi eredmény elismerésére
 • Vázsonyi Vilmos-díj - A gyakorlati társadalomtudományok, a közélet területén kiemelkedő tevékenységért
 • Weiner Leó-díj - Kiemelkedő zenei tevékenységért

Megjegyzés:

Azon tanulók és családok számára, akik nem könnyen választanak a felsorolt díjak közül, ugyanakkor életükben megjelenik az iskola értékrendszere – fontos számukra a tanulás, érdeklődően vesznek részt a közös feladatok megoldásában, szívesen tesznek a környezetükért, a közösségért, a közösség előtt másokra is odafigyelve képviselik véleményüket, a közös megállapodásokhoz tartják magukat –, azt ajánljuk, hogy elsődlegesen a Szenes Hanna-díjra pályázzanak.

TER PÁLYÁZAT (BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2011. ÁPRILIS 4.)

A TANULÓ NEVE:

OSZTÁLYA:

MEGPÁLYÁZOTT DÍJ NEVE:

Az űrlap kitöltését az alábbi kérdések segítik:

A pályázó:

-          Miért pályázza meg a díjat?

-          Miért erre a díjra pályázik?

-          Miben kiemelkedő a társaihoz képest?

-          Milyen tevékenységével erősíti, építi a Lauder Iskolát?

-          A pályázónak miért fontos a Lauder Iskola, miben nyújt a legtöbbet számára?

-          Az elkövetkező években a pályázónak milyen törekvései vannak a megpályázott területen?

-          Hogyan jelenik meg a tanuló/család életében az iskola értékrendszere?

erősségek bemutatása

eredmények

·        

további tervek vállalások

·        

Tanulmányi eredmény: (7-13. évfolyamosok esetén a félévi érdemjegyek átlaga, 5-6. évfolyamosok esetén a félévi százalékok átlaga, kisebbek esetén a végzett iskolai munka kerüljön be a pályázatba.)

·        

AJÁNLÁS

Külön is csatolható

·        

Szülő aláírása

tanuló aláírása

Név:

Dátum:

Név:

Dátum:

by Dr. Radut.