Jump to Navigation

Tudnivalók a párhuzamos szakképzésről


Szakmai program

A művészeti szakképzést, párhuzamos oktatás keretében, a törvényi előírásoknak megfelelően a 9. évfolyamtól indítja a Lauder Iskola; célja a művészeti ismeretek elmélyítése, felkészítés a grafikus szakmai vizsgára valamint a felsőfokú tanulmányok folytatására. Az érettségivel együtt grafikus szakmai vizsgát is szerezhetnek diákjaink, ami komoly előnyöket jelenthet számukra a későbbiekben.

 

Képzési specialitások

A kiemelt óraszámú művészeti képzés a középiskolai évek alatt elsősorban a személyiség formálásának és az önálló érdeklődés kialakításának eszköze. Az erre épülő érettségi utáni szakképzés azonban már leendő szakmájuk, hivatásuk alapjainak emelt szintű elsajátítását célozza. Így erre a programra már csak olyan alapismeretek és szakmai érdeklődés birtokában nyernek felvételt a diákok, amelyek lehetővé teszik, hogy ezt elvégezve a főiskolai-egyetemi felvételire megfelelő felkészültséggel jelentkezzenek. A felsőoktatásba nem jelentkező, illetve oda felvételt nem nyerő diákok a szakképzés során olyan középfokú tudást szereznek, amely számos területen nyújt előnyös munkavállalási lehetőséget számukra.

 

A képzés struktúrája

A szakmai képzés az OKM által jóváhagyott és kiadott központi tantervek alapján folyik. A szakmai elmélet és gyakorlat elsajátítása mellett fontosnak tartjuk az alaptantárgyak oktatását (pl.: művészettörténet, művészetelmélet, esztétika, művelődéstörténet), amelyek elengedhetetlenek a megalapozott tudás megszerzéséhez. Kiemelt szerepet kap a rajz oktatása, illetve az egyre növekvő elvárásokhoz igazodva a számítógépes programok ismerete.

Grafikus /OKJ 54 211 09 0010 54 01/by Dr. Radut.