Jump to Navigation

A felvételihez szükséges kódok


Az általános iskolások a Közoktatási Információs Iroda (KIFIR) rendszerén keresztül bonyolíthatják a középiskolákba való felvételijüket. A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükség van a választott intézmény OM kódjára, és az intézményen belül, a választott tagozat kódjára.

Feladatellátási hely kódja: 001

A NYELVI ELÉKÉSZÍTŐ TANÉVRE, Nyelvi- Informatikai Tanév 9NY-re jelentkezés esetén:

Az iskola OM kódja: 034905, a tagozat kódja: 01

A felvételi kérelmekről a jelentkezők írásbelije, tanulmányi eredményei és szóbelije alapján döntünk (50%, 25%, 25% súlyokkal).

A NÉGYOSZTÁLYOS KÖZÉPISKOLÁBA, 9. évfolyamra jelentkezés esetén:

Az iskola OM kódja: 034905, tagozat kódja: 02

A felvételi kérelmekről a jelentkezők írásbelije, tanulmányi eredményei és szóbelije alapján döntünk (50%, 25%, 25% súlyokkal).

A párhuzamos képzésben való részvétel nem kíván előképzettséget. A 9. évfolyamon a párhuzamos oktatás keretében kezdődik a művészeti képzés. A 9. évfolyam megkezdése előtt – a művészeti oktatásban résztvevő tanulók grafikus szakmát választhatnak, illetve szakmai alapozó képzést. Ha külsős tanuló jelentkezik a képzésünkre, az adott évfolyamnak megfelelő speciális, szaktárgyi különbözeti vizsgát kell tennie.

A szakmai program szerinti óraszámok, a tantárgyi követelmények teljesítése és a 12. évfolyam elvégzése (érettségi) után a párhuzamos művészeti oktatásban résztvevők jelentkezhetnek az OKJ-s grafikus szakmai képesítő vizsgára.

A felvételivel kapcsolatos részletes információ: felveteli@lauder.huby Dr. Radut.