Jump to Navigation

Részletes információk a tanévről


Zeneiskolánk két lehetőséget kínál azok számára, akik szeretnének bekapcsolódni a zene világába.

I. Alapfokú művészetoktatás. Ebben a formában a tanulóink az államilag meghatározott Nemzeti Alaptanterv útmutatása alapján, de kiegészítve a zsidó zenei kultúrával, mint helyi sajátossággal végzik el a követelményeket. Az órák, a közismereti órák után, délután a Lauder Iskola területén folynak a tanárainkkal egyénileg egyeztetett időpontokban. Erről államilag elismert bizonyítványt adunk.

Előképző szak: a tanulók heti 2 x 45 perces csoportos foglalkozáson vesznek részt, mely alatt játékosan megalapozzák az egyéni hangszeres tanulmányaikat. A foglalkozásokon kézi ritmushangszereket használva énekeket, ritmusjátékokat tanulnak. Megismerkednek a hangszerekkel, havonta más-más hangszeres órákon vesznek részt, a hangszereket kipróbálhatják, megszólaltathatják. Ezzel lehetőséget teremtünk arra, hogy megfontoltan választhassanak hangszert az elkövetkezendő tanulmányaikhoz. Az előképző szak 2 éves, de nem zárja ki, hogy ez alatt az idő alatt már egyéni hangszeres órákon is tanuljanak a tanulók.

Hangszeres szak: heti 2 x 30 perc (vagy 1 x 60 perc) egyéni hangszeres órát és 2 x 45 perc elméleti órát (szolfézs, összhangzattan, zeneirodalom, zeneelmélet) foglal magában. Ezt a foglalkozást azoknak a tanulóinknak ajánljuk, akik fizikailag is alkalmasak a választott hangszer kezelésére. A hangszeres szak 6 éves alapfokra és 4 éves továbbképző szakaszra oszlik. Az alapfok első 4 éve után zenekari foglalkozások válthatják fel az elméleti órákat. Iskolánkban a következő hangszereken tanulhatnak: zongora, hegedű, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, harmonika, gitár, bőgő, ütő. 

Kamaraórák tartoznak minden hangszeres foglalkozáshoz. Ezen a tanulók heti 1 x 60 perces foglalkozás keretében, csoportosan tanulnak meg zeneműveket a szaktanár vezetésével. Ezekre a foglalkozásokra azok az érdeklődők is jelentkezhetnek, akik nem a Lauder Zeneiskolában folytatják zenei tanulmányaikat.

Zenekari foglalkozásokra azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik már legalább 3 éve tanulnak a hangszerükön. A foglalkozások heti 2 x 60 percesek. Iskolánkban működő zenekarok: klezmer zenekar, akik zsidó zenét, klezmer zenét játszanak. Feldogozzák a közép-kelet európai zsidó zenei kultúrát. 

Ütőzenekar a hangszeren tanuló diákok közös produkciója, nagy koncentrálóképességet és ritmuskészséget igényel. A klasszikus- és könnyűzene világából merítik a gyakorlataikat. Gitárzenekarunk repertoárját a diákok kívánsága szerint állítjuk össze. Játszanak jazzt, rockot, tánczenét, valamint rock-zenekar. Zenekaraink rendszeres szereplői országos versenyeknek, iskolai ünnepségeknek, zsidó rendezvényeknek, ünnepeknek.

Elméleti szakok azok részére, akik nem vesznek részt hangszeres foglalkozásokon, de szívesen ismerkednek a zenei ismeretek alapját képező szolfézs anyaggal, összhangzattannal, zeneelmélettel, zeneirodalommal. A foglalkozás heti 2 x 45 percesek.

II. Zeneművészeti oktatást azok részére ajánljuk, akik nem kötött iskolai formában kívánnak zenét, hangszert tanulni. Részükre a fent említett foglalkozásokon felül ajánljuk az improvizációt is. Ebben a formációban a hangszeres oktatáshoz nem kötelező az elméleti tantárgy. Ide várjuk felnőtt növendékeinket, vagy azon tanulókat, akik már másik alapfokú művészetoktatási intézményben tanulnak, de a mi kínálatunkból szívesen választanak. Erről az oktatási formáról államilag hiteles bizonyítványt nem adunk.

Jelentkezési lapok a Zeneiskola irodájában beszerezhetők.by Dr. Radut.