Jump to Navigation

Adománygyűjtési szabályzat


Az alapítvány az alapító okiratban foglalt célok elérése érdekében a jogszabályoknak megfelelően adományokat gyűjt.

Az adománygyűjtés a törvény szerint: "nem járhat az adományozók illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével, "Ugyanezen törvény előírása szerint: "A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető."
(1. számú melléklet)

Adományozók, támogatók körébe tartozhatnak mindazon bel és külföldi, egyéni és társas vállalkozók, non profit szervezetek, magánszemélyek amelyek/akik a Világi Zsidó Iskola Alapítvány - mint kiemelten közhasznú szervezet - céljával egyetértenek.

Adománygyűjtés módja :

-Az Alapítvány által működtetett Lauder Javne Iskola szülői szervezetein keresztül.
A Szülői Tanács és Iskolaszék tagjai, esetleg a szülők ajánlásai alapján felkeresik azokat a szervezeteket és magánszemélyeket amelyeknek/akiknek módjában áll támogatást nyújtani.
-Az Alapítvány adománygyűjtő rendezvényeket szervez:
A rendezvényre meghívottak körében ismertté teszi, hogy a rendezvény célja adományok gyűjtése.
A rendezvény szolgálhatja az alapítvány általános céljainak megvalósítását, vagy egyes projectek megvalósulását.

Adományozás módja:

-Egy naptári évre vállalt támogatási kötelezettség, esetleg több részletben vállait pénzügyi teljesítéssel. (2. számú melléklet)
-Tartós adományozási szerződés. A szerződés időtartamára évenként azonos összeggel, vagy évente a szerződésben meghatározott növekménnyel. (3. számú melléklet) Tartós adományozási szerződés esetében az alapítvány vállalja, hogy Kiadványában (naptár) az adományozók nevét közzéteszi,
-Az Alapítvány fentieken kívül befogad minden eseti támogatást.

Jelen Adománygyűjtési szabályzatot az Alapítvány kuratóriuma 1999.09.07-én meghozott 2. számú kuratóriumi határozatában fogadta el.
Az Adománygyűjtési szabályzat 1999. 09. 07. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Budapest, 1999. szeptember 07.by Dr. Radut.