Jump to Navigation

A Lauder Iskola zsidóságfelfogása


Bizonyára sokan felteszik maguknak kérdést, hogy mit is jelent a világi zsidó iskola szókapcsolat. A Lauder Iskola felfogása szerint a zsidósághoz való tartozást sokféleképpen lehet megélni. Arra tanítjuk diákjainkat, hogy saját zsidóságfelfogásukat ne tekintsék az egyetlen helyes értelmezésének, hanem tiszteljék, tanulják és értsék meg a másfajta identitásokat is. Kezdetektől fontos alapelvünk, hogy nyitottak vagyunk vallásos és nem vallásos zsidók, valamint nem zsidó tanulók fogadására egyaránt. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a zsidó vallást gyakorolni kívánó diákjaink számára adott legyen a vallási előírások betartásának lehetősége, ugyanakkor senkitől nem várjuk el a zsidó vallás gyakorlását. Ezzel együtt magától értetődőnek tekintjük, hogy a hozzánk jelentkezők érdeklődnek az iskolai élet egészében jelenlévő zsidó vallás, hagyomány és kultúra iránt.

Meggyőződésünk, hogy a vallási eszmék és szokások értelmezésekor minden vallási és világi zsidó irányzat álláspontját meg kell ismerni. Diákjainkat arra neveljük, hogy tanulmányaik során elsajátítsák azokat az ismereteket és értelmezési módszereket, amelyek segítségével a különböző zsidóságfelfogások közül önállóan ki tudják választani a számukra legvonzóbbat, és a zsidó és magyar társadalom aktív, tudatos és felelősségteljes tagjai legyenek. A zsidó identitásnak fontos része a modern héber nyelv ismerete és az Izraelhez való viszony is.

A Lauder Iskola hisz a tudás, a közösség és az innováció erejében. Iskolánk egy különleges műhely, ahol a zsidó hagyomány és kultúra megismerésén keresztül a diákok egyszerre sajátítják el a tradíció, valamint a korszellemnek megfelelő modern zsidó kultúra értékeit. Iskolánk a hagyomány és a modernitás értékeinek segítségével neveli diákjait a világ és azon belül a zsidóság megismerésének igényére, nyitottságra és a sokszínűség elfogadására.

Bővebben: A kuratórium által elfogadott alapelvek a Lauder Iskola zsidóságfelfogásárólby Dr. Radut.