Jump to Navigation

A Lauder Iskola zsidóságfelfogása


Bizonyára sokan felteszik maguknak a kérdést, hogy mit is jelent a világi zsidó iskola szóösszetétel. A Lauder Iskola felfogása szerint a zsidósághoz való tartozást sokféleképpen lehet megélni, és arra tanítjuk diákjainkat, hogy saját zsidóságfelfogásukat ne tekintsék az egyetlen helyes értelmezésének, hanem tiszteljék, tanulják és értsék meg a másfajta identitásokat is. Kezdetektől fontos alapelvünk, hogy nyitottak vagyunk vallásos és nem vallásos zsidók, valamint nem-zsidó tanulók fogadására egyaránt.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a zsidó vallást gyakorolni kívánó diákjaink számára adott legyen a vallási előírások betartásának lehetősége, ugyanakkor senkitől nem várjuk el a zsidó vallás gyakorlását. Ezzel együtt magától értetődőnek tekintjük, hogy a hozzánk jelentkezők érdeklődnek az iskolai élet egészében jelenlévő zsidó vallás, hagyomány és kultúra iránt.

Meggyőződésünk, hogy a vallási eszmék és szokások értelmezésekor minden vallási és világi zsidó irányzat álláspontját meg kell ismerni, és diákjainkat arra neveljük, hogy tanulmányaik során elsajátítsák azokat az ismereteket és értelmezési módszereket, amelyek segítségével a különböző zsidóságfelfogások közül önállóan ki tudják választani a számukra legvonzóbbat. A zsidó identitásnak fontos része a modern héber nyelv ismerete és az Izrael Államhoz való viszony is.

A Lauder Iskola hisz a tudás, a közösség és az innováció erejében. Iskolánk egy különleges műhely, ahol a zsidó hagyomány és kultúra megismerésén keresztül a diákok egyszerre sajátítják el a tradíció, valamint a korszellemnek megfelelő modern zsidó kultúra értékeit. Iskolánk a hagyomány és a modernitás értékeinek segítségével neveli diákjait a világ, és azon belül a zsidóság megismerésének igényére, nyitottságra és a sokszínűség elfogadására.

Bővebben: A kuratórium által elfogadott  alapelvek a Lauder Iskola zsidóság felfogásáról...by Dr. Radut.