Jump to Navigation

Kisérettségi tételek - NYELVTAN

2010. május 09.

1. A nyelv mint jelrendszer

2. Szemantika = jelentéstan

3. A kommunikáció tényezői és funkciói

4. A nyelvi szintek

5.A mássalhangzók találkozásának szabályai

6. Morfológia = szóelemek (szótő / képző / jel / rag)

7. Szófajtan

8. Az alany és az állítmány fajtái, a mondatrészek

9. Az egyszerű mondatok szerkezete

10. Összetett mondatok szerkezete / alá- és mellérendelő összetett mondatok

by Dr. Radut.