Jump to Navigation

Kisérettségi tételek - IRODALOM

2010. május 09.

  1. tétel  

MÍTOSZOK VILÁGA

Mutasd be, hogy a mítoszok hogyan magyarázzák a világ keletkezését, működését, hogyan határozzák meg az ember helyét, szerepét a világban!

Hivatkozhatsz teremtéstörténetekre, a görög mitológia egy-egy történetére.

Ismerendő szövegek: a tavaly kapott teremtéstörténetek (összefoglalók), görög mítoszok.

http://www.valtozovilag.hu/ag/gorogmitologia.htm

http://users.atw.hu/munduslatinus/Mitologia/geneolog.pdf

http://users.atw.hu/munduslatinus/Mitologia/mitologia.pdf

2. tétel

SZOPHOKLÉSZ: OIDIPUSZ KIRÁLY  

Ismerendő szöveg: Szophoklész: Oidipusz király

http://www.mek.oszk.hu/00500/00502/00502.htm

Ismerendő még: a thébai mondakör és az antik görög tragédiák szerkezeti felépítése.

Utánanézhetsz:

Doc Sharing: Oidipusz-ismertető

http://www.greekcafe.net/news.php?news=21

3. tétel

SZOPHOKLÉSZ: ANTIGONÉ 

Ismerendő szöveg: Szophoklész: Antigoné

http://www.mek.oszk.hu/00500/00500/00500.htm

http://vmek.oszk.hu/00500/00501/00501.htm

Utánanézhetsz:

Doc Sharing: Antigone-ismertető

4. tétel

AZ ILIÁSZ ÉS AZ ODÜSSZEIA VILÁGKÉPE, archetípusok és toposzok a homéroszi eposzokban 

Ismerendő szöveg: szemelvények  Homérosz: Iliász című művéből (azok, amelyek a 9. osztályos szöveggyűjteményben olvashatók)

Ismerendő még: az eposz műfaja, műfaji sajátosságai, az eposzi kellékek.

Utánanézhetsz: Doc Sharing: Az eposzok című dokumentumban, tavalyi jegyzeteidben, a 9. osztályos tankönyvben

5. tétel

A SZERELEM SZAPPHÓ ÉS CATULLUS LÍRÁJÁBAN

Ismerendő szövegek: Szapphó: Édesanyám, nem perdül a rokka... ; Aphroditéhez ; Úgy tűnik nékem... + Catullus Úgy tűnik nékem... című verse

Utánanézhetsz: Doc Sharing: Catullus doku. + gor Lira doc.; tavalyi jegyzeteidben, a 9. osztályos tankönyben.

6. tétel

ANAKREONTIKA

Ismerendő szövegek: Anakreón: Szerenád (Reggeliztem..); Csokonai: Bóldogság; Varró Dániel: Boldogság

A szövegekmegtalálhatók: Doc Sharing: Anakreontika c. dokumentum

Utánanézhetsz: tavalyi jezeteidben.

7. tétel

HORATIUS MŰVÉSZETSZEMLÉLETE, A HORATIUSI EPIKUREIZMUS ÉS A SZTOICIZMUS

HORATIUS NOSTER (A mi Horatiusunk)

Ismerendő szövegek: Horatius: Melpomenéhez; Licinius Murenához; Thaliarchushoz

Utánanézhetsz: 9. szöv.gyűjt., Doc Sahirngben: Horatius-szovegek címen olvasható a szövegek egy része + gor Lira doc.; tavalyi jegyzetek.

Ismerendő szövegek: Horatius: Thaliarchushoz; Petri Görgy: horatiusi

Utánanézhetsz: Doc Sharing: Horatius noster doc.; Petri_Horatius_ossz.

8.    tétel

SHAKESPEARE

Ismerendő szövegek: Shakepeare: Romeo és Júlia

Utánanézhetsz: a jegyzeteidben.

9.    tétel 

BALASSI BÁLINT KÖTETKOMPOZÍCIÓJA

Felhasználható irodalom: Balassi összes versei

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/balassi/bbszoveg.htm

Utánanézhetsz:

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/balassi/balassib.htm

10. tétel

BALASSI SZERELMI LÍRÁJA

A szerelmi líra sajátosságai: Balassi egy szabadon választott szerelmi tárgyú versének, Ady Endre: Mart engem szeretsz, Szabó Lőrinc: Semmiért egészen című versének összehasonlító bemutatása

11. tétel

VOLTAIRE: CANDIDE

12. tétel

CSOKONAI GONDOLATI-LEÍRÓ KÖLTEMÉNYEI és ELÉGIKO-ÓDÁI (Az estve; Konstancinápoly; A tihanyi Echóhoz; A Magánossághoz)

Utánanézhetsz: Doc Sharing: Csokonai_Lírája doc., Csokonai-pályakép doc.; órai jegyzetek

13. tétel

CSOKONAI ÉS A MAGÁNYOSSÁG

Utánanézhetsz: Doc Sharing: Csokonai-Weöres doc.; Csokonai_Lírája doc., Csokonai-pályakép doc.; órai jegyzetek

14. tétel

MOLIERE: TARTUFFE

15. tétel

by Dr. Radut.