Jump to Navigation

Programozás

2009. október 08.

A tanév tantárgyi célja:

A diákok megtanulják az algoritmizálás, programtervezés, programozás és kódolás alapfogalmait. Több programnyelv bemutatása illetve alapszintű használata. Informatikai tudásukat sokrétűen alkalmazzák a tanulásban és más területeken. További hasznos informatikai ismeretekre tegyenek szert. Tudjanak informatikai eszközök segítségével csapatban dolgozni. Értsék meg a problémamegoldás technikáját, a tervezés, algoritmuskészítés fontosságát.

Fejlesztendő képességek:

 • Összpontosítás, fegyelem
 • Önállóság, kreativitás
 • Problémamegoldás
 • Tervezés
 • Kitartó munka, részletek kidolgozása
 • Hibakeresés, hibajavítás
 • Együttműködés

Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenységek:

 • Órai feladatok elkészítése önállóan illetve csoportban
 • Más tantárgyak feladatainak informatikai eszközökkel való elkészítése
 • Szimulációkészítés
 • Algoritmizálás
 • Saját elképzelések átgondolása, gyakorlati megvalósítása
 • Használhatóság, kezelhetőség elemzése, elkészítése
 • Problémacentrikus feladatmegoldás (az adott problémához leginkább megfelelő eszköz keresése, használata)

A számonkérés, értékelés rendszeressége, hogyanja, szempontjai:

 • Témánként órai témazáró dolgozatok
 • Órai munkák
 • Önálló feladatvégzés
 • Rendszeresen elkészített gyakorlati feladatok

Tankönyvek, források:

Kötelező tankönyv nincs.

by Dr. Radut.