Jump to Navigation

Fizika gyakorlat

2009. október 08.

A gyakorlat célja, hogy a diákok a fizikai jelenségekkel kísérletken kersztül megismerkedjenek. Az órán kísérleteket és méréseket végünk, illetve ehhez kapcsolódóan egyszerű számításos példákat oldunk meg első sorban a hőtan témaköréből. Az értékelés az órai munka alapján történik, amit az órai munka és a munkafüzetek tükröznek.

A gyakorlat a science jegybe számít bele százalékosan.

by Dr. Radut.