Jump to Navigation

Micve program, ahogyan a Lauder Iskola segíti a szociális kompetenciák fejlődését


A Lauder Iskola fontosnak tartja a gyerekek szociális készségeinek fejlesztését. A szociális viselkedés eredményessége, hatékonysága nagymértékben függ a szociális készségek készletének gazdagságától. Minél gazdagabb ez a készlet, annál nagyobb az esély arra, hogy az aktuális helyzet megoldása sikeres legyen.

Ezen készségek formálódása nem kapcsolódik dominánsan az iskolához, hiszen a család a fő szocializációs szintér. Különféle spontán hatások sokasága is fejleszti őket, a célirányos és tudatos pedagógiai munka azonban nagymértékben hozzájárulhat megerősödésükhöz. Ezért arra törekszünk, hogy minden lauderes diák azonos mértékben, de személyre szabottan részesüljön belőle.
Fontosnak tartjuk, hogy ez a program szorosan illeszkedjen a zsidó kultúrához.
A zsidóság egyik alapértéke a micve, amely eredetileg a bibliai parancsolatokra utal, ám a jócselekedetekre is vonatkozik.
Ezen kompetenciák fejlesztése tanórákon és tanórán kívül is megvalósul. A gyerekek találkoznak a szociális kompetenciákat érintő témákkal judaisztika órákon, projekteken, zsidó közösségek múltját kutató nyári táborunkban, valamint karitatív tevékenységek során, például az iskolán belül kortárs segítőként vagy szociális intézmények látogatásakor stb. A lehetőségek bővíthetők az adott igényeknek és érdeklődési köröknek megfelelően.by Dr. Radut.