Jump to Navigation

Alapelveink, alapértékeink


A legfontosabb értékek, amelyek meghatározzák működésünket, és amelyek tiszteletben tartását iskolánk valamennyi használójától elvárunk.

Nyitottak vagyunk

Iskolánk nyitott mindazok számára, akik bármely nemzet és felekezet tagjaiként óhajtják és vállalják a magyar, az európai, a világ, valamint az egyetemes zsidó kultúra minél magasabb színvonalú elsajátítását.

A gyermekközpontúság munkánk sarokköve

Iskolánk tanárai a tanulást olyan természetes tevékenységnek és örömforrásnak tekintik, amely eredményesen gyermekközpontú szemlélettel valósítható meg. Iskolánk dolgozói a gyakorlatban ezt képviselik.

Biztosítjuk a választás szabadságát - elvárjuk a felelősség vállalását.

Iskolánk fizikailag és érzelmileg egyaránt biztonságos környezete lehetővé teszi, hogy tanulóink szabadon kifejezhessék gondolataikat és fejleszthessék személyiségüket. Ezzel a szabadsággal élni úgy lehet és kell, hogy az mások ugyanilyen jogát ne korlátozza és sértse.

Értéket közvetítünk

Tanítványaink számára olyan tanulási környezetet biztosítunk, ahol a személyes erőfeszítés, a tisztesség, a felelősségvállalás és a teljesítmény értéket jelentenek.

Komoly elvárásokat támasztunk tehát a tanulási szándékokat és a viselkedési normákat illetően. Tanáraink, iskolánk dolgozói és tanulóink szülei mindennapjaikban ezeket a normákat követik és így tanulóink számára ezt a mintát közvetítik.

A tanulást segítjük

Magasan és speciálisan képzett tanáraink mindvégig részt vesznek a tanulási folyamat irányításában.

Képességfejlesztő, folyamatközpontú, tudás alapú tantervünk lehetőséget biztosít arra, hogy diákjaink a tanulási folyamat aktív résztvevői legyenek.

Tanulóink számára minden életkorban biztosítjuk annak lehetőségét, hogy adottságaikat, képességeiket a tantárgyak elsajátításában, a sportban, a művészetekben, a tanórán kívüli tevékenységekben fejleszthessék és bemutathassák.

Tanulóinkat a folyamatos élethosszig tartó tanulás követelményei szerint, az önálló tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésével segítjük.

A különböző tanulási és együttműködési technikák, a rendelkezésre álló források és a technikai szolgáltatások használata segíti tanulóinkat abban, hogy tanulási igényeiket a lehető legjobban és leghatékonyabban elégíthessék ki.

Önállóságra nevelünk, segítjük a személyiség fejlődését

Diákjaink - igényeiknek megfelelően - folyamatos támogatást kapnak önállóságuk fejlesztéséhez, az életkoruknak megfelelő intellektuális, fizikai, szociális, etikai és esztétikai kihívások megválaszolásához.

Segítjük az ismeretek gyakorlati alkalmazását.

Egyéni törekvéseiknek és munkájuknak, tanáraink segítő irányításának és a szülők támogatásának köszönhetően diákjaink értő olvasókká, szövegalkotókká, hallgatókká, előadókká, gondolkodókká és problémamegoldókká válhatnak.by Dr. Radut.