Jump to Navigation

francia

2009. szeptember 16.

A francia nyelv tanításában alapvető szempont, hogy a nyelvvel mint kommunikációs eszközzel ismerkedjenek a tanulók. Fontos, hogy a tanulók képesek legyenek gondolataikat, érzéseiket, javaslataikat, véleményüket kulturált formában francia nyelven is kifejezni. A nyelvtanítás során kezdettől fogva nagy hangsúlyt kap a négy alapkészség (beszéd, hallás utáni szövegértés, olvasás, írás) tanítása és elmélyítése. A tantárgy jellegéből adódóan a tanórákon nagy szerepet kap a csoport- és pármunka, ezzel is több lehetőséget teremtve az egyidejű interakciókra. A francatanítás kimeneti célja a használható és önállóan továbbfejleszthető nyelvtudás, illetve a középszintű érettségi vizsgára való felkészülés. A differenciált tanítás eredményeként lehetőség nyílik emelt szintű nyelvi érettségire vagy középfokú nyelvvizsgára való felkészülésre is. További hagyományteremtő programok keretében a tanulók betekintést kapnak a francia nyelvi kultúrába. A nyelv tanulásának szerves része a rendszeres házi feladat és a folyamatos értékelés. Az évfolyamokra lebontott információk az elektronikus naplóban olvashatók.

by Dr. Radut.