Jump to Navigation

NYIT (9NY) - Nyelvi Informatikai Tanév programja


Nyolcadik osztály után egy teljes tanéven keresztül lehetőséget biztosítunk kiemelt óraszámban az angol nyelv és informatikai ismeretek intenzív tanulására, valamint a tanuláshoz szükséges készségek és képességek fejlesztésére.

A Nyelvi Informatikai Tanév célja, hogy diákjaink használható nyelvtudáshoz jussanak, hogy az angol nyelvet képesek legyenek további tanulmányaik, munkájuk, társas kapcsolataik során készség szinten használni.

A Nyelvi Informatikai Tanév feladata, hogy a programban meghatározott tevékenységeken keresztül segítse a készségek, képességek fejlesztését, tanulási technikák elsajátítását. Támogassa a szülői ház és a környezet erőfeszítéseit abban, hogy diákjaink pozitívan viszonyuljanak a tanuláshoz és önmagukhoz.

Célunk, hogy a gyerekek otthonosan mozogjanak az angol nyelv világában, nyelvileg megfelelően tudjanak reagálni különféle kommunikációs helyzetekre, gondolataikat és érzéseiket meg tudják fogalmazni mind szóban, mind írásban. Külön hangsúlyt fektetünk az angolszász kultúrák minél alaposabb megismerésére.

A témaköröket úgy választjuk ki, hogy azok feldolgozása során fejlesszük tanulóink tanulási módszereit, segítsük önismeretük fejlődését, erősítsük problémaérzékenységüket és problémamegoldó képességüket, támogassuk szóbeli és írásbeli kifejező készségük, érvelési technikáik és döntésképességük fejlődését.

A Nyelvi Informatikai Tanév:

  • segíti, hogy nagyobb biztonságot szerezzenek a számítógéppel támogatott önálló ismeretszerzéshez szükséges tanulási technikák elsajátításában,
  • a nyelvi évet követő évfolyamon az angoltanulást folytatva diákjaink megkezdik egy harmadik, választott idegen nyelv tanulását, és a héber nyelvtudás további fejlesztését fakultatív tárgyként szintén felvehetik az órarendjükbe.

A Nyelvi Informatikai Tanév tanulói évente számos alkalommal külföldi csoportokat vezetnek az Iskolában és Budapesten. A második félévben az évfolyam egy projekt keretében külföldi tanulmányútra megy, amely fontos közösségi élmény és nyelvgyakorlási lehetőség is egyben.by Dr. Radut.