Jump to Navigation

NYIT (9NY) - Nyelvi Informatikai Tanév programja


Nyolcadik osztály után egy teljes tanéven keresztül kiemelt óraszámban biztosítunk lehetőséget idegen nyelvek (diákjaink túlnyomó többsége számára az angol nyelv) és informatikai ismeretek intenzív tanulására, valamint a tanuláshoz szükséges készségek és képességek fejlesztésére.

A Nyelvi Informatikai Tanév célja, hogy diákjaink használható nyelvtudáshoz jussanak, hogy képesek legyenek a tanult nyelvet további tanulmányaik, munkájuk, társas kapcsolataik során készség szinten használni. Célunk, hogy a gyerekek otthonosan mozogjanak más nyelvek világában, idegen nyelven is megfelelően tudjanak reagálni különféle kommunikációs helyzetekre, gondolataikat és érzéseiket meg tudják fogalmazni mind szóban, mind írásban. Külön hangsúlyt fektetünk az adott kultúrkör minél alaposabb megismerésére.

A tanév feladata, hogy a programban meghatározott tevékenységeken keresztül segítse

  • a készségek, képességek fejlesztését;
  • tanulási technikák elsajátítását;
  • támogassa a szülői ház és a környezet erőfeszítéseit abban, hogy diákjaink pozitívan viszonyuljanak a tanuláshoz és önmagukhoz.

A témaköröket úgy választjuk ki, hogy azok feldolgozása során

  • fejlesszük tanulóink tanulási módszereit;
  • segítsük önismeretük fejlődését;
  • erősítsük problémaérzékenységüket és problémamegoldó képességüket;
  • támogassuk szóbeli és írásbeli kifejezőkészségük, érvelési technikáik és döntésképességük fejlődését.

A NYIT-es diákok a nyelvórákon kívül magas óraszámban foglalkoznak az informatika különböző területeivel. Ebben az évben tanulóink magabiztos informatikai alaptudás és felhasználói ismeretek megszerzése mellett egy új nyelvvel, a programozás nyelvével is megismerkednek, és nagyobb biztonságot szereznek a számítógéppel támogatott önálló ismeretszerzéshez szükséges tanulási technikák elsajátításában.

Egyéb tantárgyak esetében a készségfejlesztésre és az érdeklődés felkeltésére fektetjük a legnagyobb hangsúlyt.

A Nyelvi Informatikai Tanév tanulói évente számos alkalommal külföldi csoportokat vezetnek iskolánkban és Budapesten. A második félévben az évfolyam egy projekt keretében külföldi tanulmányútra megy, amely fontos közösségi élmény és nyelvgyakorlási lehetőség is egyben.

A nyelvi évet követő évfolyamon az eddig tanult nyelveket folytatva diákjaink megkezdik egy harmadik, választott idegen nyelv tanulását, és a héber nyelvtudás további fejlesztését fakultatív tárgyként vehetik fel az órarendjükbe.by Dr. Radut.