Jump to Navigation

Matematika

2009. szeptember 14.

Tantárgy: Matematika
Évfolyam: 10.


Tananyag

•Vegyes feladatok – gondolkodási módszerek, kombinatorika
•Algebra (négyzetgyök, másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, irracionális egyenletek,  közepek, szélsőérték-feladatok)
•Függvénytan (másodfokú függvény vizsgálata)
•Geometria (a kör geometriája, hasonlóság)
•Trigonometria (a derékszögű háromszögben)
•Vektorok
•A matematikai statisztika alapjai

Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenységek

•Füzetvezetés, tankönyv-, feladatgyűjtemény- és számológép-használat
•Aktív órai munka, házi feladat elkészítése
•Beadandó feladatok rendszeres elkészítése
•Folyamatos tudáskontroll, kérdezés, kommunikáció a társakkal és a tanárral

Értékelés

A tanulókat témánként értékeljük.

Egy témában
•házi feladatokra,
•órai munkára,
•röpdolgozatokra,
•beadandókra és a
•témazáró dolgozatra lehet nagyjegyet kapni.


A házi feladatok és az órai munka folyamatosan pl. „plusz-mínuszos” rendszerben kerül értékelésre óráról órára, a röpdolgozatok nagyjegye a kapott 2-4 kisjegy átlaga,  a témazárók több mint fele legalább elégséges érdemjegyű kell legyen.


A jegyek súlya:

Témazáró          háromszoros értékű jegy
HF (+,-)             egyszeres értékű jegy
Beadandó        egyszeres értékű jegy
Órai munka (+,-)       egyszeres értékű jegy
Röpdolgozatok         egyszeres értékű jegyTankönyvek, források:

Kosztolányi – Kovács – Pintér – Urbán - Vincze:  Sokszínű matematika 10. (Mozaik kiadó)
Négyjegyű függvénytáblázat
Érettségi feladatgyűjtemény
Zsebszámológép

by Dr. Radut.