Jump to Navigation

Testnevelés lányok

2009. szeptember 14.

Tantárgy:Testnevelés

10. évfolyam

A tanév tantárgyi célja:

Felkészülés az általános fizikai teherbíró-képességet mérő teszt /Hungarofit/ feladatainak felmérésére. Az alapsportágak szabályainak és technikai elemeinek ismerete, megbízható alkalmazása a sportjátékokban.

Fejlesztendő képességek:

A tanulók alapvető fizikai /erő, gyorsaság, állóképesség/, illetve koordinációs /mozgásügyesség, egyensúlyozás, összetett mozgásfeladat megoldások/ képességeinek fejlesztése.

Tananyag

Kézilabda: Lövő és átadási cselek. Kapura lövésfelugrásból és elhajlásból. Résekre helyezkedés: bejátszás betörés. Támadásból védekezésbe való gyors visszahúzódás.

Labdarúgás: Fejelés felugrással. Cselezések. Szabályos szerelés. Kényszerítő átadások. Szélsőjáték.

Kosárlabda: Pattintott átadások, bejátszások, betörések, befutások.Kosárra dobás futás közben átvett labdával. Elzárás-leválás. Játék 2:1-3:2 ellen..

Röplabda: Nyitásfogadás. Magas kosárérintés. Feladás. A játéktérbefedése helyezkedéssel.

Atlétika: Fokozó és vágtafutások. Ismétléses és egyenletes iramú futások.. Távolugrás guggoló technikával,  kimért nekifutással. Magasugrás ollózó vagy homorított technikával.

Torna: Repülő gurulóátfordulás nekifutásból. Mérlegállás. Fejállás.  Kézállás. Fejenátfordulás. Összefüggő gyakorlat. Kézenátfordulás előre. Terpeszátugrás lebegőtámasszal..Guggolóátugrás.

Számonkérés: szeptemberben és májusban helyből távolugrás felmérése

                        távolugrás felmérése

                        30 m-es vágtafutás felmérése állórajttal.

                         labdarúgás tananyag bemutatása

                         októberben és májusban 2000m állóképességi futás felmérése

                         kosárlabda tananyag bemutatása

                         novemberben és márciusban medicinlabda dobások felmérése

                         kézilabda tananyag bemutatása                      

                         decemberben és áprilisban has- hát- karizom erejének felmérése.

                         januárban magasugrás felmérése

                         röplabda tananyag bemutatása

                         februárban  talajtornaelemek bemutatása

Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenység: a tanuló képességeinek megfelelő színvonalú órai aktív, pontos és fegyelmezett munkavégzés.

A számonkérés értékelési szempontjai az Oktatási Minisztérium által kiadott „Útmutató a tanulók fizikai állapotának méréséhez” című kiadvány alapján, életkornak és nemeknek megfelelően történik figyelembe véve a tanulók egyéni képességeinek színvonalát, órai munkához való hozzáállását, fejlődésének mértékét.

by Dr. Radut.