Jump to Navigation

English Plus Program - Kétnyelvű program az angol nyelvet már beszélő tanulók részére


A program a Magyarországon dolgozó, vagy ide települt külföldi, illetve „vegyes” családok igényét hivatott kielégíteni.

A program célja, hogy a családban, vagy az idegen nyelvű (elsősorban angol) óvodában megszerzett nyelvi és kulturális ismereteket szinten tartsa és a nyelvtudást tovább fejlessze.

A programban csak olyan tanulók vehetnek részt, akik már tudnak kommunikálni angolul.

A tanulók heti 8-10 alkalommal vesznek részt angol nyelvű szaktárgyi órákon.

Az érintett évfolyamok minden osztályában vannak a kétnyelvű programban résztvevő gyerekek, ők évfolyamonként egy csoportot alkotva vesznek részt az angol nyelvű foglalkozásokon.

A különböző nemzetiségű gyerekek megjelenése az egyes osztályokban szerves része iskolánk multikultúrális pedagógiai célkitűzésének.

Bővebb információ az English Plus program HONLAPJÁN található.by Dr. Radut.