Jump to Navigation

Tehetséggondozás, képességfejlesztés


Tehetséggondozás az elemiben

Az iskolai nevelés folyamatában - tanórán és szabadidőben egyaránt - tudatosan fejlesztjük a gyerekek alapképességeit. Az egyénre szabott fejlesztésben külön gondot fordítunk a tehetséggondozásra, s a Ludens logikai játékprogramunkkal a nyerési stratégiák megismerésére, gyakorlására. Az első két évfolyamon a tehetséggondozás a tanórákon differenciált tanulásszervezéssel valósul meg. Ebben a két évben a pedagógusok alapos gyermekismerete teszi lehetővé az egyéni tehetségre utaló jegyek megfigyelését, fejlesztését. 3-4. évfolyamon a tehetséggondozás az osztálytanítók javaslata alapján összeállított speciális kiscsoportban történik évfolyam szinten. A tehetséggondozás ekkor az általános kognitív képességek, a kreativitás és a szociális kompetenciák fejlesztésére irányul. Az 5-6.-os korosztálynak már lehetősége van a humán illetve a reál irányok közül választania, s tehetségét projektekben kibontakoztatnia az erre szerveződött kiscsoportokban. Az elemi tagozat tanulói részt vesznek különböző országos versenyeken, melyeken eredményesen szerepelnek.

Tehetséggondozás a gimnáziumban

A 7-12. évfolyamon egyénre szabott, ekszkluzív programot dolgoztunk ki a kiemelkedő képességeket mutató diákjaink számára, a TehetségHázat. A program nyújtotta támogatást maximum 12 fő veheti igénybe a tagozaton. A bekerülés össztanári rangsorolás eredménye. A TehetségHáz tagjának választott diákok egy-egy érdeklődési területet megjelölve személyes mentorral végzik munkájukat a tanév során, arról negyedévente beszámolnak. Célunk az, hogy a tehetségek megtalálják saját útjukat, s olyan képességek birtokában legyenek, melyek segítik őket egyéni boldogulásukban, kiteljesedésükben életük során.by Dr. Radut.