Jump to Navigation

Angol (Szabó Eszter)

2009. szeptember 11.

Tanév tantárgyi célja:
A korábbi években megszerzett angol nyelvi tudás elmélyítése, redszerezése, a négy nyelvi alapkészség továbbfejlesztése, valamint a szókincs bővítése.

Fejlesztendő képességek:
- hallott és olvasott szöveg értése
- szövegalkotás szóban és írásban
- kommunikációs képesség
- problémamegoldó készség

Tankönyv:
New Opportunities Upper Intermediate

Tananyag:

Nyelvtani szerkezetek:
- Multi-part verbs
- Relative clause
- Comparison
- Passive
- Future Perfect and Continuous
- Conditional
- Auxiliaries, prepositions


Témakörök, szókincs:
- Style
- Graffiti, street art
- Body language
- Opinion adjectives
- Poetry, music
- Science
- Futurology
- Artificial Intelligence
- The body
- Health and medicine
- Sport

Íráskészség:
- Review (book, film)
- Description of a place
- Description of an event
- Discursive essay

Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenységek:
- együttműködő, aktív részvétel az órákon
- a házi feladat rendszeres elkészítése
- az adott tanagyagban való jártasság
- beszélgetés, önálló témakifejtés
- fogalmazás
- fordítás
- érettségi és nyelvvizsga feladatok megoldása

Számonkérés, értékelés:
- órai munka
- házi feladat
- szódolgozat
- nyelvtan dolgozat
- fogalmazás, fordítás
- szóbeli prezentáció


by Dr. Radut.