Jump to Navigation

LUDENS - Logikai Játék Program


A Lauder iskola megalakulásának pillanatától kezdve tudatosan vállalta, hogy a tapasztalást, a tanulási képességek fejlesztését középpontba állító programot valósít meg. A logikai játékok magasabb szintű művelése a magatartás magas szintű kultúrája.
 
A program során olyan fontos képességek fejlődnek, mint például a megfigyelés, a gondolkodás, lényegkiemelés, elemzés, összehasonlítás, előrelátás, tervkészítés, folyamatban való gondolkodás, képzelet, kreativitás, idővel való gazdálkodás.
A játék, amelyről könyvtárnyi szakirodalom szól, talán mindennél korábban és jobban használható az együttműködés, a másik gondolkodásába, helyzetébe való beleélés tanulására is, miközben nyerésre, és ennek érdekében erőfeszítésre ösztönöz, s olykor a vereség elviselésére is tanít. A tehetségek fejlesztésével, a képességek gondozásával tanulóink nyerési esélyeit segítjük, növeljük.
Kezdeményezéseinket igazolva látjuk, s a növekvő igény erőt ad a folytatáshoz. Mert játszani is csak komolyan érdemes.
 
 A LUDENS program keretében logikai társasjátékokat tanítunk órarendbe beépítve az 1-6. évfolyamon.
1-4. osztályban heti 1 órában ismerkednek a gyerekek megfigyelést fejlesztő játékokkal, majd logikai táblásjátékokkal, a sakkal, nyelvi játékokkal, kártyajátékokkal.
5-6. osztályban évi két témahetet tartunk, mikor a játék áll a középpontban.
 
A játék áthatja számos egyéb rendezvényünket, havonta egy pénteken életkorhoz nem kötött, tagozati szintű játszóházat tartunk (Jom sisi). Örülünk, ha a szülők is szívesen játszanak velünk és gyerekeikkel.by Dr. Radut.