Jump to Navigation

 
 
Ki a bölcs ember? Aki mindenkitől tud tanulni.
Ki a tiszteletreméltó? Aki minden teremtménnyel tisztelettel bánik. 
(Pirké Ávot 4:1)
 
A Lauder Javne Iskola és a Mazs Alapítvány Jaffe Zsidó Családsegítő Szolgálat együttműködése keretében a Lauder Iskola szociális támogatást nyújt olyan zsidó gyermekek részére, akik a Lauderben kívánják elkezdeni tanulmányaikat.
 
A program két feladatot lát el:
  • egyrészt segíti az arra rászoruló családokat abban, hogy gyermekeik magas színvonalú zsidó közösségi oktatásban részesüljenek,
  • másrészt a családok önkéntes munkáján keresztül fejleszti és színesíti a hazai zsidó közösségi életet.
 
Kehila támogatást a Lauder Javne Iskolába felvételt nyerő első osztályos, valamint a magasabb évfolyamokra más iskolákból átiratkozó diákok kaphatnak. A pályázaton a Lauder Javne Iskola munkatársainak gyermekei nem indulhatnak.
 
A program részét képezi, hogy a családok vállalják a Jaffe Családsegítő Szolgálat szakembereivel való együttműködést, amelynek során önkéntes munkát vállalnak a zsidó közösségben. A közösségi munka lehet egy, a család által már régebben is végzett zsidó közösségi munka folytatása, vagy a család által kidolgozott új kezdeményezés, vagy egy meglévő programhoz való csatlakozás.
 
Az együttműködés értelmében a Mazs Alapítvány szakmai segítséget nyújt a rászorultság kritériumrendszerének kialakításában, a pályázási folyamat évenkénti levezetésében és az önkéntes munka követésében. A családok írásos pályázatait kuratórium bírálja el, amelynek tagságát a két intézmény közösen jelöli. Pályázni egész évben folyamatosan lehet, a kuratórium évente egyszer bírálja el a pályázatokat. Amennyiben a pályázó az eredményhirdetés után adta le pályázatát, de szeretné a tanév kezdés előtt megtudni az eredményt, kérhet méltányossági elbírálást. Az eredményt a beiratkozás előtt - április második hetében - küldik ki a pályázóknak. A pályázat leadási határideje március 11.
Évente maximum 10-12 diák részesülhet támogatásban, amelynek elnyerése a diák Lauder Iskolában folytatott tanulmányi ideje alatt évről-évre meghosszabbítódik. Amennyiben az osztályfőnökök vagy a Mazs szakemberek visszajelzéseiből az derül ki, hogy a diák iskolai közösségi aktivitása vagy magatartása nem megfelelő, illetve a család által vállalt tevékenységek nem teljesülnek, az iskola kezdeményezheti a támogatás szüneteltetését vagy megszüntetését. 
 
Az alábbi kritériumoknak megfelelő családok adhatnak be pályázatot.
 

Szociális szempontok

Az 1 főre jutó családi bevétel 80.000 Ft/fő/hó alatt van

 

Az 1 főre jutó családi bevétel 80.000 és 100.000 Ft/fő/hó között van

 

Az 1 főre jutó családi bevétel 100.000 és 130.000 Ft között van

 

Tartós beteg a családon belül

 

500.000 Ft-ot meghaladó közüzemi elmaradás, adósságállomány a családon belül

Közösségi életben betöltött szerep (a család egészére vonatkozóan)

Közösségben végzett önkéntes, társadalmi tevékenység (nem fizetett állás)

 

A Lauderben tanuló további gyermek

 

További információk iskolánkban: kehila@lauder.hu / +36 1 275 2240

 

PÁLYÁZATI ADATLAP

 

(kereseti kimutatás/ok; GYES-GYED; családi pótlék, stb. alapján)
(bérleti díj / közös költség, gáz – fűtés, villany, víz-csatorna)
Dokumentumok feltöltése
A fájlok mérete legfeljebb 2 MB lehet.
Engedélyezett fájltípusok: jpg jpeg tif pdf doc docx xls xlsx zip.
(a pályázat szempontjából fontos tényező, pl.: egyedülálló szülő; plusz kiadással járó élethelyzet, kiemelkedő tanulmányi, sport, kulturális, művészeti tevékenység a pályázó gyermek esetében)

Igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, és a szükséges dokumentumokat mellékeltem a pályázathoz. Tudomásul veszem, hogy a dokumentumokkal alá nem támasztott adatokat nem veszi figyelembe a döntéshozó kuratórium, valamint a valóságnak nem megfelelő adatok megadása a pályázatból való kizárást jelenthetik.by Dr. Radut.