Jump to Navigation

Iskolai Közösségi Szolgálat

Kedves Diákok, Mentorok és Szülők!

A középiskola elvégzését közvetlenül megelőző érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. (Forrás: a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; hatályának kezdete: 2015.01.01. – Lásd a Közösségi Szolgálat hivatalos oldalát!)

Az Iskolai Közösségi Szolgálat elvégzését szeretnénk számotokra megkönnyíteni az alábbi oldallal. Összegyűjtöttünk különböző szervezeteket, tevékenységeket és a jelentkezés módjaihoz is adtunk segítséget. Ugyanakkor továbbra is örömmel vesszük saját kezdeményezéseiteket!

Amennyiben kérdésetek van, keressétek meg mentorotokat, osztályfőnökötöket. Segítségetekre lesz még Varga Péter (vp@lauder.hu) és Papp Ervin (papp.ervin@lauder.hu; +36202667529 - Könyvtár).


A tartalmi ajánlásokban (szolgálatvégzés helye és tartalma) osztályfőnökeitek, a technikai kérdésekben (teljesítés igazolás, közösségi napló, adminisztráció) pedig a fent említett két személy egyike segít Nektek. Az e-naplóban létrehoztunk egy Iskolai közösségi szolgálat elnevezésű "csak értékelés típusú tárgyat", Ti és a Szüleitek ezen keresztül láthatjátok és követhetitek, hol tartotok az 50 közösségi óra teljesítésében. Lényegében az év végi bizonyítványban ez lesz a teljesített közösségi szolgálatok hivatalos igazolása. (Jelen pillanatban az értékelés %-alapú, minden teljesített óra 2% növekedést jelent – a szöveges részben pedig tételesen láthatóak a teljesítés időpontjai és helyei, valamint a közösségi szolgálat helyszínéül szolgáló intézmény neve.)

Ezt az 50 órát az érettségiig kell teljesíteni, és bármilyen, a közösséget segítő munkavégzés jóváírható. Lényeges továbbá az is, hogy Ti választhatjátok meg a (felajánlott lehetőségek közül) a számotokra leginkább megfelelő környezetet, munkatípust. Ezek kötelező protokollja és Iskolánkon belüli lépései...

***

A Közösségi Szolgálat protokollja:

A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a Tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a Szülő egyetértő nyilatkozatát,

b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt Pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,

c) az Iskola (vezetője) a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,

d) az Iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,

e) az Iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

***

Mindez a Lauderben a következőképpen zajlik:

 • A DIÁK (aki legalább kilencedik évfolyamos) kiválasztja a lehetséges közösségi szolgálat típusát (helyét és idejét), amely lehet iskolán belüli vagy külső intézménynél. Ezt megbeszéli a Mentorával és a Szüleivel. Kitölti a Jelentkezési lapot és aláíratja a Szüleivel. Kikéri a közösségi szolgálat naplóját, illetve az igazolt naplóoldalakat leadja (lásd az iskola által megbízott munkatárs feladatainál).
 • A SZÜLŐ aláírja a gyermek jelentkezési lapját, illetve az e-naplón keresztül nyomon követheti a szolgálat teljesítését.
 • A MENTOR kiosztja a diákoknak a közösségi szolgálat naplóját. Figyelemmel követi a diákok teljesítéseit az e-naplóban. Jelzi az iskolai megbízott pedagógusnak, ha egy diák évközben érkezik az osztályba, illetve eltávozik az Iskolából. A távozók részére az Iskola vezetője igazolást állít ki a teljesítésekről.
 • A TELJESÍTÉST IGAZOLÓ TANÁR (amennyiben Iskolán belüli a szolgálat, akkor) aláírja és igazolja a közösségi szolgálat naplójában a teljesítést.
 • AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERNEK együttműködési nyilatkozatot kell kitöltenie, illetve az általa megjelölt személynek igazolnia kell a lauderes diák teljesítéseit.
 • AZ ISKOLA ÁLTAL MEGBÍZOTT MUNKATÁRS (Papp Ervin) követi a teljesítéseket és ezeket az e-naplóban, valamint egy összesített osztálydokumentumban a diákok és mentorok számára folyamatosan elérhetővé teszi. Biztosítja a közösségi szolgálathoz szükséges dokumentumokat (jelentkezési lap, napló, igazolás). Félévente jelzi a diákok és a mentorok felé a teljesítések állapotát.
 • AZ ISKOLA VEZETŐJE (Varga Péter, az 5-13. évfolyam igazgatója) követi a diákok teljesítését és igazolja az 50 óra meglétét. Az Iskolából távozó diákok részére igazolást állít ki a teljesített órákról. Őrzi és nyilvántartja a közösségi szolgálathoz tartozó dokumentumokat (együttműködési megállapodás, jelentkezési lapok).

Papp Ervin - pedagógus-támogató projektek
+36202667529; papp.ervin@lauder.hu

***

Letölthető dokumentumok:

***

Teljesítések (excel-táblák)

Utolsó frissítés: 2017.01.10.

 


Azon Intézmények névsora, akiknél a közösségi szolgálatot teljesíthetik diákjaink.
Egyéb listák a közösségi szolgálat hivatalos oldalán: http://www.kozossegi.ofi.hu/Institutes
 

Magyar Zsidó Szociális Segély Alapítvány -
Jaffe Családsegítő Szolgálat

www.mazs.hu, JuditLo@jdc.org

 

Haver Alapítvány
www.haver.hu

 • középiskolai és egyetemista diákokkal interaktív foglalkozások az előítéletek ellen

Jelentkezés: Dés Júlia, volt lauderes diákunk
11-12. évfolyamos diákoknak
(julia.des@haver.hu; +36302225559)

 

Gláser Jakab Emlékalapítvány (Teleki tér)
gjea.eu , telekiter.com

A józsefvárosi gróf Teleki László téren van az utolsó háború előtti lakásimaház. Az imaház közössége hívta életre a Gláser Jakab Emlékalapíványt, ami a Teleki téri és józsefvárosi zsidóság örökségét kutatja és teszi elérhetővé, megélhetővé. Vallási ünnepeken kívül konferenciákat, együttműködéseket szervezünk, fesztiválokon veszünk részt, könyvet adunk ki, dokumentumfilmet (telekiterimesek.com) forgatunk.
Elnök: Mayer Gábor

Önkéntesek szervezése, jelentkezés: Weber Edina (onkentes@telekiter.com)
 

 

BÉT ORIM Progresszív Zsidó Közösség

www.betorim.hu
https://www.facebook.com/betorim?fref=ts
https://www.facebook.com/betorimbudapest/?fref=ts

A zsidóság dolga nem az, hogy zsidóbbá, hanem hogy emberibbé tegye a világot. (Ellie Wiesel)

 • Kabalat Sabat, zsidó ünnepek
 • Bar és Bat Micvák, esküvők
 • Tanfolyamok, héber oktatás
 • Zenés, vidám 'Lehet Más a Sabat' hétvégék fiatalokkal 
 • Közösségi és kreatív programok
 • Raj Tamás Akadémia
 • Izraellel kapcsolatos programok
 • Cionista tevékenység,  Arzenu Hungary
 • Benefit koncert-program
 • Adomány gyűjtés
 • Karitatív tevékenység

Önkéntesek szervezése, jelentkezés:
Gróf Tamás, tomgrof@gmail.com
 

 

MENEDÉK
Migránsokat Segítő Egyesület

www.menedek.hu *** www.facebook.com/menedekegyesulet

 • adományok gyűjtése, átvétele, szendvics készítés, információs anyagok eljuttatása, gyerekekkel való foglalkozás

Jelentkezés: onkentes@menedek.hu
 

 

MagikMe Ltd. 
Integráló játszótéri eszközök, ahol a mozgássérült gyerekek együtt játszhatnak egészséges társaikkal. Az akadálymentesség a minimum, célünk egy befogadó társadalom, melyhez az első lépések egy befogadó játszótéren keresztül vezetnek.

www.magikme.net

Internetes kutatások, fordítás magyarról angolra, grafiakai tervek, integrációval kapcsolatos rendezvényeken segítő önkéntes munka.
Jelentkezés bemutatkozással: Török Flóra flora.torok@gmail.com
 

 

KórházSuli PROGRAM
http://kozepsuli.hu/applikacioval-segitheted-korhazban-fekvo-tarsadat-ne...

 • applikációval segítheted kórházban fekvő társadat
   

 

Élet Menete
www.eletmenete.hu

Alkalmankénti és hosszú távú tevékenységek:

 • rendezvények segítése,
 • hostess-feladatok,
 • szórólap osztogatás
 • színpadi kisegítő munka

Jelentkezés: Kálmán Zsuzsa (onkentesek@eletmenete.hu)

 

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
http://www.bmszki.hu

 • egyénre szabott önkéntes munkák
 • hajléktalan emberekkel kapcsolatos segítő munkában való részvétel
 • szabadidős programokban való segítségnyújtás
 • rendezvények segítése

Jelentkezés: Tatár Babett (tatar.babett@bmszki.hu; +3612389526)

 

Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány
www.pirosorr.hu

 • adománygyűjtés
 • rendezvényszervezés
 • rendezvényeken való segítség
   

 
 

 

Bike Maffia
www.bbm.hu

 • közösségi főzés, adománygyűjtés, szórolapozás a Kazinczy utcai Szimplakertben
 • ételek kiszállítása hajléktalanoknak
 • nehéz helyzetben élő családoknak
 • állatmenhely támogatása

Jelentkezés: http://bbm.hu/kapcsolat

 

Heti Betevő Egyesület
www.facebook.com/hetibetevo

 • főzés és ételosztás rászorulóknak a Klauzál téren
   

Jelentkezés: www.facebook.com/hetibetevo

 

Noé Állatotthon
http://noeallatotthon.hu/

 • kutyák ápolása, mozgatása, alapfokú engedelmességi képzésükben való részvétel
   

 
 

Oltalom Karitatív Egyesület
www.oltalom.hu

 • szociális, oktatási, kulturális, környezet- és természetvédelmi tevékenységek
 • közös sport és szabadidős tevékenység óvodás korú és sajátos nevelési igényű gyerekekkel

Jelentkezés: Kapitány Éva (kapitanyeva57@gmail.com; +36704291403)
 

 

Sztehlo Gábor Gyermekotthon
1121 Budapest, Budakeszi út 48.

 • tantárgyi korrepetálás
 • közös sport, játék

Jelentkezés: Utasiné Varga Zita (titkarsag@sztehlo.hu; +36202116531)

 

Olajág Otthonok - Idősek otthona
www.olajagotthonok.hu

 • bevásárlás, közösen a segítettel vagy a segítő önállóan
 • magányos lakók felkeresése, társalgás
 • felolvasás
 • kutyasétáltatás
 • közös séták a kertben
 • társasjáték a lakóval
 • csoportfoglalkozáson segítő részvétel
 • kulturális műsorok szervezése, aktív részvétel (színházi előadás, verselés, zene)
 • nyári tábor idején  ügyelet biztosítása
 • ünnepi alkalmakkor, rendezvények szervezésénél segítségadás  (vendégek fogadása, kísérése, péksütemények csomagolása, lakókhoz történő eljuttatása)
 • orvoshoz kísérés

Jelentkezés: Kosik Éva (kukely.eva@olajagotthonok.hu)

 

BAGázs Közhasznú Egyesület
www.bagazs.org
www.bagazs.org/projektjeink/gyerek-projektek/iksz/kozepiskolasoknak/

 • 5-13 éves mélyszegénységben élő gyerekeknek fejlesztő foglalkozások tartása a bagi romatelepen, felnőttek segítségével

Jelentkezés: Bálint Petra (iksz@bagazs.org; +36204661353)
 


 
 

Age of Hope Gyermekvédelmi Alapítvány
www.ageofhope.hu

 • hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel való foglalkozás

Információ: Tóth Ákos szakmai vezető (hello@ageofhope.hu; +36709488947)

 

Máltai Szeretetszolgálat
www.maltai.hu
Nyári közösségi munkák - jelentkezés (űrlap)

 • activity (játék hajléktalan emberekkel)
 • teajárat (szendvics és tea készítés, kiszállítás)
 • adománygyűjtés

Jelentkezés: Meszleny Eszter (meszleny.eszter@maltai.hu; +36307225452)

 

by Dr. Radut.